Contact Way

Position:Home >  Contact Us > Contact Way

BEIJING HUANGJINZHIHUI INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD.

Address: Beijing City, Xicheng District lotus lotus road No. 28 building B room 407

Zip code: 100055

Tel: +86-10-81686605

Fax: +86-10-51379116

E-mail: info@zhihuilaw.com